Smaller Default Larger
Kurs Skałkowy PZA
Od Poniedziałek, 16 Kwiecień 2018 -  09:00
Do Sobota, 21 Kwiecień 2018 - 15:00
Kontakt Krzysztof Wróbel tel. 609 465 237

Kurs skałkowy wg programu PZA. 4 miejsca. Szkoli instruktor PZA.

Miejsce Rzędkowice