Smaller Default Larger
Kurs skałkowy PZA ( 2 x 3 dni)
Od Piątek, 01 Marzec 2019 -  09:00
Do Niedziela, 03 Marzec 2019 - 15:00
Kontakt Krzysztof Wróbel

Pełny kurs skałkowy wg programu PZA ( wymagany dla kandydatów na kursy taternickie)

Miejsce Rzędkowice, Jura