Smaller Default Larger
Kurs skałkowy pełny PZA
Od Poniedziałek, 27 Maj 2019 -  09:00
Do Sobota, 01 Czerwiec 2019 - 20:00
Kontakt Krzysztof Wróbel tel. 609 465237

Kurs skałkowy wg programu PZA. Szkolenie dla maksimum 4 osób. Zajęcia prowadzone przez Instruktora PZA z 40 letnim doświadczeniem wspinaczkowym. Szkolenie wymagane dla osób aspirujących na kursy taternickie.

Miejsce Rzędkowice, Jura.