Smaller Default Larger
Kurs wspinaczkowy pełny PZA
Od Sobota, 23 Marzec 2019 -  09:00
Do Czwartek, 28 Marzec 2019 - 15:00

Kurs skałkowy wg programu PZA ( pełny kurs skałkowy)

Miejsce Rzędkowice, Jura