Smaller Default Larger

Kurs wspinaczki skalnej, wspinania, skałkowy PZA

Kursy wspinaczkowe, jakie znajdą Państwo w naszej ofercie, zawsze są prowadzone przez wyszkolonych instruktorów, posiadających ważną licencję. Każdy z nich specjalizuje się w konkretnym rodzaju wspinaczki, dzięki czemu zyskujecie gwarancję, że kurs wspinaczkowy będzie obejmował wszelkie niezbędne zagadnienia z interesującego Was zakresu.
Kurs wspinaczki skalnej zawsze dopasowany jest do stopnia zaawansowania uczestników. Osobom początkującym polecamy kurs skałkowy Jura, gdzie każdy ma możliwość dobrze zapoznać się ze sprzętem oraz metodami asekuracji, a przy tym spróbować swoich sił na ściance. Z kolei osoby, które miały już styczność ze wspinaczką, mogą zdecydować się na kurs skałkowy, odbywający się pod okiem największych profesjonalistów.
Nasza szkoła wspinania to najlepsze miejsce, gdzie możesz spróbować swoich sił. Znajdź kurs wspinania, dedykowany dla Twojego stopnia zaawansowania i przekonaj się, że podbijanie wysokich szczytów nie będzie stanowiło dla Ciebie najmniejszego problemu.

Kurs wspinaczki skalnej wg programu PZA to najbardziej kompleksowe szkolenie dla osób początkujących. Kurs ten jest wskazany zarówno dla tych którzy jeszcze nigdy nie mieli kontaktu ze wspinaniem jak i dla tych którzy zaczęli się wspinać rekreacyjnie i poczuli potrzebę gruntownego przeszkolenia.
Kurs skałkowy PZA to bardzo solidna porcja wiedzy i umiejętności która dla wielu wspinaczy stała się bazą do samodzielnego rozwoju. Formalnie ukończenie tego kursu jest wymagane gdy planujemy zrobić kurs taternicki.
Zgodnie z programem PZA kurs trwa minimum 6 dni z czego 5 musi być zajęciami praktycznymi.  Program szkolenia jest ujednolicony, opracowany na kilkudziesięcioletnim doświadczeniu szkolenia w klubach wysokogórskich. Instruktorzy prowadzący takie kursy (muszą posiadać licencję PZA) są bardzo dobrze merytorycznie przygotowani do takich szkoleń.


Wytyczne Komisji Szkolenia PZA:  
Zasady uczestnictwa:
Kurs podstawowy PZA przygotowuje do samodzielnego wspinania w rejonach skałkowych niemających charakteru wysokogórskiego. Daje również podstawy do korzystania z obiektów sztucznych. Ukończenie kursu i zdanie egzaminu uprawnia do otrzymania karty wspinacza. Kurs skałkowy PZA jest wymagany dla chętnych na kursy taternickie !
Osoby niepełnoletnie mogą być szkolone po uzyskaniu pisemnej zgody podpisanej przez rodziców (prawnych opiekunów).
Forma zajęć: zajęcia praktyczne w skałkach przeplatane teorią. Poza skałkami także ćwiczenia na sztucznych ściankach wspinaczkowych, bunkrach, murkach, drzewach itp.). Zajęcia teoretyczne nie muszą mieć charakteru wykładów wygłaszanych w sali, lecz mogą być realizowane w inny sposób, np. w terenie w trakcie przerwy w ćwiczeniach praktycznych.
Czas trwania: nie krócej niż 6 dni, z tego co najmniej 5 dni zajęć musi odbywać się w terenie.

Na kursie


Ilość szkolonych: na jednego instruktora do czterech osób.
Prowadzący: instruktorzy PZA - wspinaczki skalnej, taternictwa i alpinizmu.
Absolwent otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie z programem PZA, podpisane przez instruktora oraz kierownika kursu (jeśli kurs był organizowany przez klub lub szkołę wspinaczkową).
Warunkiem zaliczenia kursu jest opanowanie wymienionych w programie umiejętności w zakresie techniki asekuracji i pozostałych technik linowych oraz samodzielne i swobodne pokonywanie z dolną asekuracją dróg skalnych o trudnościach co najmniej IV w skali UIAA
Treść zajęć
Tematy wykładów
1. Prezentacja i omówienie sprzętu wspinaczkowego.
2. Teoria asekuracji.
3. Zjazdy na linie.
4. Wychodzenie po linie.
5. Formacje skalne (zakres podstawowy).
6. Niebezpieczeństwa wspinania.
7. Pierwsza pomoc.
8. Style wspinania, skale trudności, przewodniki i rejony wspinaczkowe.
9. Formy uprawiania wspinaczki, formy organizacyjne wspinania; zasady uprawiania wspinaczki w Polsce, system szkolenia.
10. Normy etyczne obowiązujące w środowisku wspinaczy, zagadnienia ochrony przyrody.
11. Historia wspinania (opcjonalnie).
Zajęcia praktyczne
Muszą zostać wyuczone następujące umiejętności:
- wiązanie się liną z zastosowaniem uprzęży;
- praktyczna znajomość węzłów: kluczka, ósemka, taśmowy (równoległy), podwójny zderzakowy, półwyblinka, wyblinka, flagowy, prusik, bloker, stoper taśmowy; zwijanie i przenoszenie liny;
- dobieranie sprzętu do konkretnej drogi i poprawne noszenie go;
- samodzielne zakładanie punktów asekuracyjnych (kostki, kostki mechaniczne itp.);
- wykorzystanie punktów naturalnych;
- łączenie punktów asekuracyjnych;
- budowanie stanowisk do wędki;
- budowanie stanowisk asekuracyjnych dolnych, górnych i pośrednich;
- obsługa 2 przyrządów asekuracyjnych w zakresie podawania, wybierania, hamowania liny oraz jej blokowania i odblokowania; przyrządy: kubek (dowolny rodzaj) lub płytka oraz półwyblinka z karabinkiem HMS; opcjonalnie dodatkowo grigri;
- właściwe rozmieszczanie punktów przelotowych;
- prawidłowe prowadzenie liny jednożyłowej; opcjonalnie dodatkowo dwużyłowej;
- przewiązywanie liny przez ring zjazdowy; zdejmowanie ekspresów podczas opuszczania.
- zakładanie stanowisk zjazdowych;